Over Pizzeria Spartacus Leeuwarden

Welkom op de website van Pizzeria Spartacus in Leeuwarden! Hier kunt u online uw bestelling plaatsen bij Pizzeria Spartacus.

Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is.

Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten. Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!

Bezorggebied Pizzeria Spartacus

Postcode Wijknaam Minimum Bezorging Gratis v.a.
8801 Franekeradeel - Franeker Binnenstad € 35.00 € 10.00 € 0.00
8802 Franekeradeel - Kaatsersbuurt En Sexbierumerplan € 35.00 € 10.00 € 0.00
8809 Franekeradeel - Boer € 35.00 € 10.00 € 0.00
8811 Franekeradeel - Ried € 35.00 € 10.00 € 0.00
8812 Franekeradeel - Peins € 35.00 € 10.00 € 0.00
8813 Franekeradeel - Schalsum € 35.00 € 10.00 € 0.00
8814 Franekeradeel - Zweins € 25.00 € 10.00 € 0.00
8816 Menaldumadeel - Schingen € 35.00 € 10.00 € 0.00
8832 Littenseradiel - Huins € 35.00 € 5.00 € 0.00
8833 Littenseradiel - Lions € 35.00 € 5.00 € 0.00
8911 Leeuwarden - De Waag € 10.00 € 2.00 € 0.00
8912 Leeuwarden - Zwette-Schenkenschans € 15.00 € 2.00 € 0.00
8913 Leeuwarden - Vossepark € 8.00 € 2.00 € 0.00
8914 Leeuwarden - Frieslandhal € 14.00 € 2.00 € 0.00
8915 Leeuwarden - Westeinde € 8.00 € 2.00 € 0.00
8916 Leeuwarden - Sonnenborgh € 8.00 € 2.00 € 0.00
8917 Leeuwarden - Rengerspark € 8.00 € 2.00 € 0.00
8918 Leeuwarden - Bilgaard € 8.00 € 2.00 € 0.00
8919 Leeuwarden - Magere Weide € 12.00 € 2.00 € 0.00
8921 Leeuwarden - Cambuursterpad € 8.00 € 2.00 € 0.00
8922 Leeuwarden - Bloemenbuurt € 8.00 € 2.00 € 0.00
8923 Leeuwarden - Lekkumerend-Oost € 8.00 € 2.00 € 0.00
8924 Leeuwarden - Schieringen € 8.00 € 2.00 € 0.00
8925 Leeuwarden - Camminghaburen-Centrum € 8.00 € 2.00 € 0.00
8926 Leeuwarden - Camminghaburen-Noord € 8.00 € 2.00 € 0.00
8931 Leeuwarden - Nijlan € 8.00 € 2.00 € 0.00
8932 Leeuwarden - Julianapark € 10.00 € 0.00 € 0.00
8933 Leeuwarden - De Hoven € 8.00 € 2.00 € 0.00
8934 Leeuwarden - Huizum-Dorp € 8.00 € 2.00 € 0.00
8935 Leeuwarden - Aldlan-Oost € 8.00 € 2.00 € 0.00
8936 Leeuwarden - Wielenpolle € 8.00 € 2.00 € 0.00
8937 Leeuwarden - Schepenbuurt € 8.00 € 2.00 € 0.00
8938 Leeuwarden - Hemrik € 14.00 € 2.00 € 0.00
8939 Leeuwarden - Teerns € 15.00 € 2.00 € 0.00
9001 Boarnsterhim - Grou € 35.00 € 10.00 € 0.00
9003 Boarnsterhim - Wartena € 35.00 € 5.00 € 0.00
9004 Boarnsterhim - Warstiens € 35.00 € 5.00 € 0.00
9005 Boarnsterhim - Warga € 35.00 € 7.00 € 0.00
9006 Boarnsterhim - Aegum € 35.00 € 5.00 € 0.00
9008 Boarnsterhim - Roordahuizum € 35.00 € 7.00 € 0.00
9009 Boarnsterhim - Friens € 35.00 € 7.00 € 0.00
9022 Littenseradiel - Mantgum € 35.00 € 5.00 € 0.00
9023 Littenseradiel - Jorwerd € 35.00 € 5.00 € 0.00
9024 Littenseradiel - Weidum € 35.00 € 4.00 € 0.00
9025 Littenseradiel - Beers € 35.00 € 4.00 € 0.00
9026 Littenseradiel - Jellum € 35.00 € 4.00 € 0.00
9027 Littenseradiel - Hijlaard € 30.00 € 4.00 € 0.00
9031 Menaldumadeel - Boksum € 25.00 € 4.00 € 0.00
9032 Menaldumadeel - Blessum € 25.00 € 4.00 € 0.00
9033 Menaldumadeel - Deinum € 25.00 € 4.00 € 0.00
9034 Menaldumadeel - Marssum € 30.00 € 4.00 € 0.00
9035 Menaldumadeel - Dronrijp € 30.00 € 4.00 € 0.00
9036 Menaldumadeel - Menaldum € 30.00 € 4.00 € 0.00
9037 Menaldumadeel - Slappeterp € 35.00 € 10.00 € 0.00
9038 Menaldumadeel - Engelum € 35.00 € 4.00 € 0.00
9041 Menaldumadeel - Berlikum € 35.00 € 4.00 € 0.00
9044 Menaldumadeel - Beetgum € 35.00 € 4.00 € 0.00
9045 Menaldumadeel - Beetgumermolen € 35.00 € 4.00 € 0.00
9051 Leeuwarderadeel - Stiens € 30.00 € 4.00 € 0.00
9053 Leeuwarderadeel - Finkum € 35.00 € 5.00 € 0.00
9054 Leeuwarderadeel - Hijum € 35.00 € 5.00 € 0.00
9055 Leeuwarderadeel - Britsum € 20.00 € 4.00 € 0.00
9056 Leeuwarderadeel - Cornjum € 20.00 € 4.00 € 0.00
9057 Leeuwarderadeel - Jelsum € 20.00 € 4.00 € 0.00
9061 Tytsjerksteradiel - Giekerk € 25.00 € 4.00 € 0.00
9062 Tytsjerksteradiel - Oenkerk € 30.00 € 4.00 € 0.00
9063 Tytsjerksteradiel - Molenend € 35.00 € 10.00 € 0.00
9064 Tytsjerksteradiel - Oudkerk € 35.00 € 10.00 € 0.00
9067 Dantumadeel - Roodkerk € 35.00 € 10.00 € 0.00
9074 Ferwerderadiel - Hallum € 35.00 € 7.50 € 0.00
9076 het Bildt - Sint Annaparochie € 35.00 € 10.00 € 0.00
9077 het Bildt - Vrouwenparochie € 35.00 € 10.00 € 0.00
9081 Leeuwarden - Lekkum € 20.00 € 3.00 € 0.00
9082 Leeuwarden - Lekkum En Miedum € 10.00 € 4.00 € 0.00
9083 Leeuwarden - Snakkerburen € 15.00 € 4.00 € 0.00
9084 Leeuwarden - Goutum € 15.00 € 2.00 € 0.00
9086 Leeuwarden - Hempens-Teerns € 35.00 € 4.00 € 0.00
9087 Leeuwarden - Swichum € 35.00 € 5.00 € 0.00
9088 Leeuwarden - Wirdum € 30.00 € 4.00 € 0.00
9089 Leeuwarden - Wijtgaard € 35.00 € 4.00 € 0.00
9091 Tytsjerksteradiel - Wijns € 35.00 € 4.00 € 0.00
9101 Dongeradeel - Dokkum Binnen De Wallen € 35.00 € 10.00 € 0.00
9103 Dongeradeel - Dokkum Fonteinsland € 35.00 € 10.00 € 0.00
9104 Dantumadeel - Damwoude € 35.00 € 10.00 € 0.00
9105 Dantumadeel - Rinsumageest € 35.00 € 10.00 € 0.00
9106 Dantumadeel - Sijbrandahuis € 35.00 € 10.00 € 0.00
9107 Ferwerderadiel - Janum € 35.00 € 10.00 € 0.00
9108 Dantumadeel - Broeksterwoude € 35.00 € 10.00 € 0.00
9111 Ferwerderadiel - Birdaard En Omgeving West € 35.00 € 10.00 € 0.00
9112 Ferwerderadiel - Birdaard En Omgeving Oost € 35.00 € 10.00 € 0.00
9155 Dongeradeel - Raard € 35.00 € 10.00 € 0.00
9156 Dongeradeel - Bornwird € 35.00 € 10.00 € 0.00
9177 Ferwerderadiel - Jislum € 35.00 € 10.00 € 0.00
9178 Ferwerderadiel - Hogebeintum € 35.00 € 10.00 € 0.00
9251 Tytsjerksteradiel - Bergum € 35.00 € 7.50 € 0.00
9254 Tytsjerksteradiel - Hardegarijp € 35.00 € 4.00 € 0.00
9255 Tytsjerksteradiel - Tietjerk € 35.00 € 4.00 € 0.00
9256 Tytsjerksteradiel - Rijperkerk € 35.00 € 4.00 € 0.00
9257 Tytsjerksteradiel - Noordbergum € 35.00 € 7.50 € 0.00
9265 Tytsjerksteradiel - Suawoude € 35.00 € 7.50 € 0.00
9269 Dantumadeel - Veenwouden € 35.00 € 7.50 € 0.00
8920 € 8.00 € 2.00 € 0.00
8927 € 14.00 € 2.00 € 0.00
8941 € 15.00 € 2.00 € 0.00

Bezorgtijden en openingstijden

Bezorgtijden Openingstijden
Maandag: 16:00 - 00:45
Dinsdag: 16:00 - 00:45
Woensdag: 16:00 - 00:45
Donderdag: 16:00 - 00:45
Vrijdag: 16:00 - 01:45
Zaterdag: 16:00 - 01:45
Zondag: 16:00 - 00:45
Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: Gesloten
Donderdag: Gesloten
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag: Gesloten
Zondag: 16:00 - 00:45

Feestdagen

Bezorgtijden Openingstijden
31 december, Oudjaarsdag: Gesloten
31 december, Oudjaarsdag: Gesloten

Betaalmethodes

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.


iDEAL wordt ondersteund door

Allergieinformatie

Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.

Uw bestelling beoordelen

Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.

Acties, aanbiedingen en kortingen Pizzeria Spartacus

Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.

Beheerder van deze website

Deze website is ontwikkeld door en wordt beheerd doorEdelweiss Schnitzels en meer, Houten
Grillroom en Pizzeria Anatolia, Surhuisterveen
Lu's Kitchen, Lelystad
Chef's Deluxe, Zwolle
Chicken en Vegan Corner, Amersfoort
Hermanos To Go, Den Bosch
Bink en Beau, Amstelveen
Birria Downtown, Amsterdam
Aroza, Bleiswijk
Indian Express, Rotterdam
Time4Burgers, Middelburg
Eetcafé Lady's Burger, Emmen
China Town, Amsterdam
Dolce Verona, Amstelveen
De Roti Loods, Almere
Snackerie ´t Zonnetje, Wervershoof
Golden Rose, Ulvenhout
Plaza Dorpzicht, Halsteren
Uchi Sushi, Emmen
Milky, Amsterdam
Manzil Indian Restaurant, Amsterdam
Mr Li, Bunschoten-Spakenburg
Frietmeesters, Haarlem
Soupdujour, Zoetermeer
Restaurant Oku sushi, Winterswijk
De Zwaan, Dodewaard
Gochu Gang, Emmen
Kalash Eethuis, Raamsdonksveer
Sushi & Vega, Bergen op Zoom
ETSU Sushi, Huissen
Chop & Cheese, Nieuwegein
De Nachtsuper, Andijk
Chickenji grill, Leeuwarden
Eetcafé Samos, Asten
Funky Thai, Amsterdam
T-Food, Almere
La Gioia, Meppel
Delhi-cious, Diemen
Food By Mellah, Kampen
Saantje, Vollenhove
Halal Day and Night Service, Amstelveen
Samurai Sushi, Landsmeer
Lifelivedonuts, Nijmegen
Son & Sen, Leidschendam-Voorburg
Lin Wah, Almere
Ganji Korean Fried Chicken, Den Haag
Royal curry house, Almere
Pokébros Zuid, Rotterdam
Lavila, Beuningen
Angry Burger, Haarlem
Bloem van Damascus, Breda
Cafetaria 't Hoekje, Enschede
Restaria De Lekpoort, Vianen
Deegmeesters, Voorthuizen
Food Express, Deurne
Boem Boem Chicken, Amsterdam
Osama Sushi, Woerden
Satalana, Valkenburg
El-aziz Cigköfte, Rotterdam
Snacky Time, Eelderwolde
Altin Tandir, Den Haag
DTC Eethuis, Doetinchem
De Roti, Utrecht
SnacksCorner, Haarlem
Pizzeria La Rond, Houten
Yummy's, Uithoorn
Yammie Sushi, Haarlem
Eetcafe Wooldrik, Enschede
Smokeys BBQ, Enschede
Suzi To Stay To Work To Go, Utrecht
The Vegan Boys, Nijmegen
Yami Yami Asian bistro, Lelystad
Broodje Beuk, Zutphen
Tasty India, Rotterdam
Bomburger, Rosmalen
Shell, Twijzel
Taste of Bali, Schagen
By de Soos, Nieuwegein
Umami Raalte, Raalte
Restaurant Gooday, Appingedam
Slagerij MeatBoss, Hoogeveen
De Boodschappen Bezorger, Hoogeveen
Lunch in Style, Bergelijk
Snack 30, Haarlem
Snackswaard, Valkenswaard
MR. CHIKIN, Heerenveen
Bella Hawin, Schinnen
De Kantine, Oud-Beijerland
Multivlaai, Amsterdam
Magga’s Taste, Almere
Al Andalus Pizza & Fish, Rotterdam
Bel Air Ice & More, Geldrop
O Sushi , Tilburg
Makan Sama Sama, Wolvega
Eethuis Nijmegen, Nijmegen
Sushi Sundar, Soest
Eduardo Pizza & Pasta, Enschede
Wok & Noodle Bar, Utrecht
Greek Food Jorgos Kassa, Zeist
Wok to Go, Groningen
demo2go, Amsterdam
De Lange Muur, Scherpenzeel
Rinsies Kassa, Zandvoort
Fit & Food Bar, Nijmegen
Cafetaria de Boekt, Veghel
Sushi Brothers, sushibrothers
Miyako Sushi, Made
Grillroom Primo, Weesp
Manzil Kassa, Amsterdam
NiteBite, Eindhoven
Indian Master Chef, Rotterdam
Indian Only, Den Haag
By de Soos, Nieuwegein
Sandwish, Eindhoven
Mac ‘n Burger, Hoofddorp
Pizzeria La Bella, Apeldoorn
Mallo-Mix Grill, Den Haag
Roti Corner, Amsterdam
Mr. Cheesy, Leeuwarden
Go Thai Streetfood, Utrecht
Go Mexican Streetfood, Utrecht
Go Thai Streetfood, Pumerend
Go Mexican Streetfood, Pumerend
Ristorante - Pizzeria Delfino Kassa, Gorinchem
Wok & Noodle Bar Kassa, Utrecht
Kampong Chicken & Rice, Rotterdam
Nanami Sushi, Bergeijk
Emma's Eethoek, Amsterdam
Warung Nisa, Culemborg
Jitomato Sushi, Maastricht
Sushi 8, Bergschenhoek
Premo (besteldrinken.nl), Eindhoven
Namaskar, De Meern
Al Mero, Rijen
Italia Leidsche Rijn, Utrecht
Sushibol, Haarlem
Hafiza, Veghel
Cafetaria Family, Beverwijk
Bakhuus Ridderfood, Ridderkerk
La mama, Rhoden
Marifet Restaurant, Den Haag
Yum Yum Thai, Amsterdam
Anshi Noodles, Vlaardingen
Sunderban Kassa, Groningen
Massada, Emmen
BBQ & CHILL 2 GO, Hoorn
Sushi & Vega To Go, Utrecht
Momo Fresh, Bussum
Grillroom Azië, Coevorden
Villa Borghese, Uithoorn
Carpaccio & Bubbels, Haarlem
Cafetaria de Ambacht, Oost-Souburg
JP & Beau Test, Amsterdam
Beaus Bagel House, Amsterdam
JP PIZZA, Amsterdam
Suri Eats, Schiedam
Mr Sushi / Yip & Co Beheer B.V., Hilversum
STAB Burgers Kassa, Scheveningen
Umami, Borne
Guru House, Leeuwarden
El Aziz Cigkofte, Den Haag
Wok en Snacks, Dordrecht
Eetcafé Amon, Bergambacht
Caivano, Zwolle
Surinaams-Chinees Eethuis Nieuw Albina, Amsterdam
Lia Maria, Nieuw-Amsterdam
Noah Burgerbistro, Sneek
Noah Burgerbistro, Heerenveen
Mr. Cheesy Kassa, Leeuwarden
Sushi 8, Culemborg
Sushi 8, Leerdam
MegaGrill, Den Haag
Vito's Burgers, Emmen
Socorro Sushi, Steenwijk
Wasabi Sushi To Go, Rosmalen
Yaal India, Assen
Delicious, Alphen a/d Rijn
Nao Sushi, Almelo
Suri's Delivery, Driebergen-Rijsburg